info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.24, godz. 07:07
kontakt
RAFAMET

Komunikaty

12/01/21 13:04 RAFAMET: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r.
23/12/20 12:54 RAFAMET: Zawarcie umowy z firmą Benima Engineering Sdn Bhd z Malezji.
09/12/20 15:41 RAFAMET: Zawarcie umowy z firmą SNCF Voyageurs z Francji.
08/12/20 13:46 RAFAMET: Otrzymanie zamówienia z firmy INVEHO UFF z Francji.
23/11/20 18:15 RAFAMET: RAFAMET formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
05/10/20 14:58 RAFAMET: Zawarcie umowy ze spółką zależną RAFAMET SERVICE & TRADE Sp. z o.o.
30/09/20 14:15 RAFAMET: Zawarcie umowy z firmą URC Construction Pvt. Ltd z Indii.
16/09/20 13:42 RAFAMET: Zawarcie przez spółkę zależną ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o. umowy o dofinansowanie projektu badawczo - rozwojowego z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
11/09/20 18:04 RAFAMET: RAFAMET formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
28/08/20 15:25 RAFAMET: Zawarcie umowy przez spółkę zależną RAFAMET SERVICE & TRADE Sp. z o.o.
12/08/20 16:17 RAFAMET: Zawieszenie wykonania umowy z firmą Seoul Metro Corporation z Korei Południowej.
11/08/20 14:29 RAFAMET: Zawarcie przez spółkę zależną ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o. aneksów do umów z bankiem Millennium S.A.
06/08/20 17:10 RAFAMET: Informacja o wyborze oferty RAFAMET SERVICE & TRADE Sp. z o.o. jako najkorzystniejszej w postępowaniu przeprowadzonym w ramach przetargu ogłoszonego przez Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
22/07/20 14:18 RAFAMET: Informacja z otwarcia ofert przeprowadzonego w ramach przetargu ogłoszonego przez Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
15/07/20 13:37 RAFAMET: Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki.