info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.19, godz. 20:06
kontakt
RAFAMET

Komunikaty

19/10/21 14:00 RAFAMET: Zawarcie aneksu do umowy o linię gwarancji z HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce.
11/10/21 17:45  brak uprawnień ARP wzywa do sprzedaży ok. 52,71 proc. akcji Rafametu (opis)
17:30  brak uprawnień ARP wzywa do sprzedaży ok. 52,71 proc. akcji Rafametu
17:19  brak uprawnień Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji RAFAMET SA
14:40 RAFAMET: Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 r.
13:16  brak uprawnień ARP ogłosi wezwanie na 100 proc. akcji Rafametu, ma porozumienie z częścią akcjonariuszy
12:57 RAFAMET: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o otrzymaniu zawiadomienia o zawarciu term sheetu dotyczącego m.in. zasadniczych warunków potencjalnej transakcji na akcjach Spółki, w tym ewentualnego ogłoszenia przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. wezwania do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji Spółki oraz publikacja informacji poufnej o otrzymaniu zawiadomienia o zawarciu umowy w sprawie zbycia akcji w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.
30/09/21 16:24 RAFAMET: Zawarcie umowy z firmą AZ-LOCOMAT, s.r.o. z Republiki Słowackiej.
27/09/21 14:33 RAFAMET: Zawarcie aneksu do umowy o linię gwarancji z HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce.
21/09/21 13:35 RAFAMET: Zawarcie aneksów do umowy z firmą URC Construction Pvt. Ltd z Indii.
14/09/21 17:54 RAFAMET: RAFAMET formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
26/08/21 12:12 RAFAMET: Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z bankiem mBank S.A.
25/08/21 13:30 RAFAMET: Zawarcie przez RAFAMET S.A. umowy przystąpienia do długu z Bankiem Millennium S.A.
06/08/21 15:30 RAFAMET: Anulowanie umowy z firmą Seoul Metro Corporation z Korei Południowej.
05/08/21 13:05 RAFAMET: Zawarcie przez spółkę zależną ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o. aneksu do umowy z bankiem Millennium S.A.