info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.26, godz. 22:54
kontakt
RAFAMET

Komunikaty

14/03/23 13:50 RAFAMET: Realizacja ugody z firmą Seoul Metro Corporation z Korei Południowej.
13/03/23 14:06 RAFAMET: Objęcie i opłacenie przez RAFAMET S.A. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Odlewni Rafamet Sp. z o.o.
09/03/23 15:06 RAFAMET: Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Odlewnia Rafamet Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej.
03/03/23 12:22 RAFAMET: Zawarcie przez RAFAMET S.A. umowy pożyczki z Odlewnią Rafamet Sp. z o.o.
28/02/23 13:40  brak uprawnień ARP objęła 1,07 mln akcji Rafametu za ok. 16 mln zł
13:24 RAFAMET: Zawarcie przez RAFAMET S.A. z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. umowy objęcia akcji nowej emisji oraz dokonanie opłacenia objętych akcji przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.
15/02/23 14:35 RAFAMET: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu RAFAMET S.A. zwołanym na dzień 25 stycznia 2023 r. i zakończonym dnia 15 lutego 2023 r.
14:30 RAFAMET: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. zwołane na dzień 25 stycznia 2023 r. i zakończone dnia 15 lutego 2023 r.
03/02/23 13:56 RAFAMET: Informacja o członkach Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.
01/02/23 13:10 RAFAMET: Zawarcie przez RAFAMET S.A. umowy pożyczki z Odlewnią Rafamet Sp. z o.o.
25/01/23 14:49 RAFAMET: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.
14:48 RAFAMET: Ogłoszenie przerwy w obradach NWZ RAFAMET S.A. oraz treść podjętych do przerwy uchwał.
19/01/23 15:56 RAFAMET: Zawarcie umów z firmą SNIM z Mauretanii.
15:45 RAFAMET: Potwierdzenie zamówienia od firmy Alstom Bombardier Transportation India Pvt. Ltd. z Indii.
09/01/23 14:31 RAFAMET: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.