info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.09.29, godz. 05:34
kontakt
RAFAKO

Komunikaty

21/09/23 20:25 RAFAKO: RAFAKO formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
20/09/23 18:37 RAFAKO: Aktualizacja informacji dotyczących procesu inwestorskiego Emitenta.
15:56 RAFAKO: Zawarcie aneksu do Umowy limitu kredytowego wielocelowego z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
15/09/23 13:02 RAFAKO: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ RAFAKO S.A. w dniu 15 września 2023 roku.
12:55 RAFAKO: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. w dniu 15 września 2023 roku.
14/09/23 18:13  brak uprawnień Rafako może nie zamknąć transakcji z inwestorem do końca IX; spółka wnioskuje o pożyczkę
17:52 RAFAKO: Aktualizacja informacji dotyczących procesu inwestorskiego Emitenta.
11/09/23 12:43  brak uprawnień Rafako zawarło ugodę dot. budowy bloku na Litwie
12:16 RAFAKO: Zawarcie ugody przez Emitenta z UAB VILNIAUS KOGENERACIN JGAIN.
06/09/23 11:06 RAFAKO: Delegowanie członka Rady Nadzorczej Spółki do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki.
25/08/23 17:00 RAFAKO: Zawarcie wstępnej umowy inwestycyjnej dotyczącej objęcia akcji Emitenta oraz nabycia akcji Emitenta posiadanych bezpośrednio lub pośrednio przez PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji.
16:51 RAFAKO: Określenie liczby członków Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. oraz powołanie członka Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.
16:45 RAFAKO: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ RAFAKO S.A. w dniu 25 sierpnia 2023 roku.
16:38 RAFAKO: Informacja o ogłoszeniu przerwy w obradach i treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. w dniu 25 sierpnia 2023 roku do momentu ogłoszenia tej przerwy.
24/08/23 16:41 RAFAKO: Zawarcie aneksu do Umowy limitu kredytowego wielocelowego z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.