info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.05.31, godz. 21:19
kontakt
RAFAKO

Komunikaty

26/05/23 13:40 RAFAKO: Zawarcie aneksu do Umowy limitu kredytowego wielocelowego z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
24/05/23 23:49 RAFAKO: Złożenie przez spółkę zależną Emitenta wniosku o ogłoszenie upadłości.
16:52 RAFAKO: Zgłoszenie przez akcjonariusza Emitenta projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.
23/05/23 19:36 RAFAKO: RAFAKO formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
22/05/23 16:03 RAFAKO: Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego - postępowania układowego spółki zależnej Emitenta.
19/05/23 18:39  brak uprawnień Rafako szacuje, że w I kw. miało 237,8 mln zł straty netto
18:27 RAFAKO: Szacunkowe jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał 2023 roku.
18/05/23 15:46 RAFAKO: Wydanie przez sąd postanowienia o umorzeniu postępowania w przedmiocie zmiany układu zawartego w ramach postępowania restrukturyzacyjnego Emitenta.
15/05/23 17:23 RAFAKO: Podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o uruchomieniu procedury zwolnień grupowych.
10/05/23 21:08 RAFAKO: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. w restrukturyzacji na dzień 5 czerwca 2023 roku wraz z projektami uchwał.
08/05/23 19:37 RAFAKO: Aktualizacja informacji odnośnie do porozumienia pomiędzy Emitentem, Spółką Zależną i Gwarantami.
15:21  brak uprawnień Rafako opracuje alternatywny scenariusz znalezienia inwestora, ale nie rezygnuje z procesu z udziałem MS Galleon
15:02 RAFAKO: Aktualizacja informacji o procesie inwestorskim Emitenta.
01/05/23 14:21 RAFAKO: Aktualizacja informacji odnośnie do Umowy Warunkowej Sprzedaży akcji Emitenta.
28/04/23 20:59 RAFAKO: RAFAKO