info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.12, godz. 06:38
kontakt
RAFAKO

Komunikaty

05/08/20 16:53  brak uprawnień Rafako podpisało umowy dot. sprzedaży na rzecz ARP oddziału w Solcu Kujawskim
16:25 RAFAKO: Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów RAFAKO EBUS sp. z o.o. oraz przedwstępnej umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
03/08/20 16:05 RAFAKO: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ RAFAKO S.A. w dniu 3 sierpnia 2020 roku
16:00 RAFAKO: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. podjęte w dniu 3 sierpnia 2020 roku.
31/07/20 18:51 RAFAKO: Wydłużenie okresu wyłączności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
28/07/20 20:30  brak uprawnień Strata netto Rafako w I kw. wyniosła 0,8 mln zł, backlog był na poziomie 2,32 mld zł
19:59 RAFAKO: RAFAKO formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
07/07/20 19:21 RAFAKO: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. na dzień 3 sierpnia 2020 roku wraz z projektami uchwał.
30/06/20 21:58 RAFAKO: RAFAKO formularz skonsolidowanego raportu rocznego
21:54 RAFAKO: RAFAKO formularz raportu rocznego
19:31 RAFAKO: Zawarcie aneksu do umowy z dnia 30 września 2016 roku oraz ugody z ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.
19:12 RAFAKO: Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO BP S.A.
19:07 RAFAKO: Zawarcie aneksu do porozumienia z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.
18/06/20 23:14 RAFAKO: Zmiana terminu publikacji raportów finansowych w 2020 roku.
10/06/20 23:59 RAFAKO: Zawarcie aneksu nr 8 do umowy z Nowe Jaworzno Grupa Tauron sp. z o.o. na realizację projektu Jaworzno.