info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.30, godz. 12:37
kontakt
RAFAKO

Komunikaty

20/10/20 21:21 RAFAKO: Otrzymanie wezwania do zapłaty sumy gwarancyjnej wypłaconej przez KUKE S.A. na rzecz beneficjenta gwarancji JSC "VILNIAUS KOGENERACINE JEGAINE".
13/10/20 18:48 RAFAKO: Otwarcie postępowania o zatwierdzeniu układu przez RAFAKO Engineering sp. z o.o.
08/10/20 22:29 RAFAKO: Żądanie wypłaty z gwarancji dobrego wykonania dot. kontraktu na budowę elektrociepłowni w Wilnie.
06/10/20 22:43 RAFAKO: Otrzymanie od JSC "VILNIAUS KOGENERACINE JEGAINE" oświadczenia o odstąpieniu od znaczącej umowy.
05/10/20 19:39  brak uprawnień Rafako złożyło notyfikację niemożności wykonania umowy na budowę bloku kogeneracyjnego na Litwie
19:20 RAFAKO: Złożenie notyfikacji "notice of impossibility / termination" na gruncie umowy zawartej z JSC "VILNIAUS KOGENERACINE JEGAINE".
01/10/20 08:44 RAFAKO: Przejście prawa własności 100% udziałów RAFAKO EBUS sp. z o.o. oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa
30/09/20 23:04 RAFAKO: RAFAKO formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
28/09/20 15:50  brak uprawnień Rafako ma umowy sprzedaży spółki E-Bus i oddziału w Solcu Kujawskim za 31 mln zł
15:29 RAFAKO: Zawarcie umowy sprzedaży udziałów RAFAKO EBUS sp. z o.o. oraz umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
24/09/20 18:25  brak uprawnień Rafako utworzyło rezerwy i odpisy o łącznej wartości 166,54 mln zł
18:15 RAFAKO: Utworzenie rezerw i odpisów.
21/09/20 18:19  brak uprawnień Zwolnienia grupowe w Rafako obejmą do 400 osób i potrwają do 31 marca 2021 r.
17:37 RAFAKO: Przyjęcie regulaminu zasad postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia.
11/09/20 19:37  brak uprawnień GPW Benchmark: wykreślenie akcji spółki RAFAKO (ISIN PLRAFAK00018) z indeksu InvestorMS.