info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.01.22, godz. 18:31
kontakt
RADPOL

Komunikaty

21/01/22 19:16 RADPOL S.A.: Oferta na zakup składników majątku zamkniętego zakładu produkcyjnego Spółki w Ostrowie Wielkopolskim
20/01/22 22:55 RADPOL S.A.: Podjęcie decyzji o zakończeniu działalności zakładu produkcyjnego w Ciechowie
19/01/22 11:42 RADPOL S.A.: Złożenie wniosku do Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie o podjęcie czynności związanych z wycofaniem akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym
18/01/22 17:11 RADPOL S.A.: Rejestracja zmian statutu Spółki
14/01/22 16:02 RADPOL S.A.: Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
08/12/21 16:27 RADPOL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Radpol S.A. w dniu 8 grudnia 2021 roku
16:15 RADPOL S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. w dniu 8 grudnia 2021 roku
11/11/21 10:02 RADPOL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.
10/11/21 18:34 RADPOL S.A.: Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.
05/11/21 18:20 RADPOL S.A.: Powierzeniu obowiązków Prezesa Zarządu Członkowi Zarządu Spółki
18:16 RADPOL S.A.: Odwołanie Prezesa Zarządu
29/10/21 12:52  brak uprawnień Akcjonariusze Radpolu zawarli porozumienie w celu przeprowadzenia przymusowego wykupu
12:32 RADPOL S.A.: Zawiadomienie o zawarciu porozumienia akcjonariuszy
28/10/21 17:19 RADPOL S.A.: RADPOL S.A. formularz raportu kwartalnego
15:49 RADPOL S.A.: Powołanie Członka Zarządu Spółki