info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.08, godz. 13:05
kontakt
RADPOL

Komunikaty

11/11/21 10:02 RADPOL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.
10/11/21 18:34 RADPOL S.A.: Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.
05/11/21 18:20 RADPOL S.A.: Powierzeniu obowiązków Prezesa Zarządu Członkowi Zarządu Spółki
18:16 RADPOL S.A.: Odwołanie Prezesa Zarządu
29/10/21 12:52  brak uprawnień Akcjonariusze Radpolu zawarli porozumienie w celu przeprowadzenia przymusowego wykupu
12:32 RADPOL S.A.: Zawiadomienie o zawarciu porozumienia akcjonariuszy
28/10/21 17:19 RADPOL S.A.: RADPOL S.A. formularz raportu kwartalnego
15:49 RADPOL S.A.: Powołanie Członka Zarządu Spółki
21/10/21 13:21 RADPOL S.A.: Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Radpol S.A.
19/10/21 17:20  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - RADPOL
17:17  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - RADPOL
15/10/21 18:54 RADPOL S.A.: Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Radpol S.A. powyżej progu 90%
14/10/21 14:46  brak uprawnień W wezwaniu na Radpol zawarto transakcje na 6,94 mln akcji
14:41  brak uprawnień Wyniki wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Radpol SA
28/09/21 14:09 RADPOL S.A.: Złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym