info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.21, godz. 23:14
kontakt
QUERCUS

Komunikaty

03/09/19 10:23 QUERCUS TFI S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.
09/08/19 06:40 QUERCUS TFI S.A.: QUERCUS TFI S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
02/08/19 08:26 QUERCUS TFI S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.
30/07/19 13:55  brak uprawnień Walne Altus TFI nie zgodziło się na przeprowadzenie skupu akcji własnych
02/07/19 17:06 QUERCUS TFI S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.
28/06/19 19:31 QUERCUS TFI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A.
13:45 QUERCUS TFI S.A.: Wybór Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej
13:21 QUERCUS TFI S.A.: Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A.
26/06/19 18:36  brak uprawnień Quercus chce, by Altus przeznaczył 35,9 mln zł na buyback
09:34 QUERCUS TFI S.A.: Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej i Zarządu Quercus TFI S.A.
11/06/19 18:25  brak uprawnień Quercus chce, by Altus przeznaczył 35,9 mln zł z zysku za '18 na kapitał rezerwowy pod buyback
06/06/19 18:50 QUERCUS TFI S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza nowego punktu porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz projektów uchwał
18:36  brak uprawnień Getin Noble wejdzie do indeksu mWIG40, opuści go Wawel
05/06/19 17:07 QUERCUS TFI S.A.: QUERCUS TFI S.A. formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
04/06/19 17:45 QUERCUS TFI S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.