info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.01.27, godz. 01:59
kontakt
QUANTUM

Komunikaty

26/01/23 09:37 QUANTUM SOFTWARE SA: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
25/11/22 11:57 QUANTUM SOFTWARE SA: QUANTUM SOFTWARE SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
30/09/22 13:46 QUANTUM SOFTWARE SA: QUANTUM SOFTWARE SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
15/06/22 11:41 QUANTUM SOFTWARE SA: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Quantum software S.A. w dniu 14 czerwca 2022 r
14/06/22 21:14 QUANTUM SOFTWARE SA: Powołanie na nową kadencję członków Rady Nadzorczej Emitenta - korekta
19:55 QUANTUM SOFTWARE SA: Powołanie na nową kadencję członków Rady Nadzorczej Emitenta
15:25  brak uprawnień Quantum Software wypłaci 3 zł dywidendy na akcję
14:57 QUANTUM SOFTWARE SA: Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Quantum software S.A.
14:40 QUANTUM SOFTWARE SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
08/06/22 15:29 QUANTUM SOFTWARE SA: Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki Quantum software SA
30/05/22 17:13 QUANTUM SOFTWARE SA: QUANTUM SOFTWARE SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/05/22 17:00 QUANTUM SOFTWARE SA: Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji Quantum software S.A.
19/05/22 13:23 QUANTUM SOFTWARE SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 14.06.2022 r.
13:02  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii E spółki QUANTUM SOFTWARE
29/04/22 17:26 QUANTUM SOFTWARE SA: QUANTUM SOFTWARE SA