info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.02, godz. 02:12
kontakt
PURE

Komunikaty

30/01/23 20:55 PURE BIOLOGICS S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.
20:49 PURE BIOLOGICS S.A.: Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
20:43 PURE BIOLOGICS S.A.: Powiadomienia o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki
25/01/23 17:05 PURE BIOLOGICS S.A.: Komunikat w sprawie daty rejestracji akcji serii G w KDPW
24/01/23 21:25 PURE BIOLOGICS S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
19:20  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki PURE BIOLOGICS S.A.
17:23 PURE BIOLOGICS S.A.: Oświadczenie o rejestracji akcji serii H w KDPW
23/01/23 17:57 PURE BIOLOGICS S.A.: Warunkowa rejestracja akcji serii G w KDPW
08:23 PURE BIOLOGICS S.A.: Podpisanie umowy z ABM o dofinansowanie kolejnych etapów projektu PB004 PureBike
18/01/23 17:21 PURE BIOLOGICS S.A.: Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
13:51 PURE BIOLOGICS S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
13/01/23 16:08 PURE BIOLOGICS S.A.: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji serii G i H oraz rejestracja zmian Statutu Spółki
27/12/22 15:43  brak uprawnień Pure Biologics zawarł umowę dot. badania klinicznego fazy 0 w projektach PB003 i PB004
15:32 PURE BIOLOGICS S.A.: Zawarcie umowy dotyczącej pierwszego podania u ludzi kandydatów na leki w projektach PB003 i PB004 - tzw. badania klinicznego fazy 0
22/12/22 13:38  brak uprawnień PKO BP Bankowy PTE ma powyżej 5 proc. Pure Biologics