info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.02, godz. 17:45
kontakt
PURE

Komunikaty

26/11/21 08:27 PURE BIOLOGICS S.A.: Zawarcie umowy licencyjnej z NOVAPTECH S.A.S. na wykorzystanie platformy technologicznej PureApta(TM)
15/11/21 17:26 PURE BIOLOGICS S.A.: PURE BIOLOGICS S.A. formularz raportu kwartalnego
10/09/21 19:00 PURE BIOLOGICS S.A.: Korekta raportu półrocznego
17:26 PURE BIOLOGICS S.A.: PURE BIOLOGICS S.A. formularz raportu półrocznego
06/09/21 14:24 PURE BIOLOGICS S.A.: Zmiana terminu publikacji raportów okresowych w 2021 roku - raport półroczny
27/08/21 17:16 PURE BIOLOGICS S.A.: Informacja o zakończeniu pierwszego panelu badań przedklinicznych w ramach projektu PB001
30/07/21 13:20  brak uprawnień PURE BIOLOGICS SA (2/2021) Pure Biologics Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
21/06/21 18:29 PURE BIOLOGICS S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na WZA
18:23 PURE BIOLOGICS S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics S.A. 21 czerwca 2021 r.
25/05/21 09:22  brak uprawnień DM BOŚ wycenia akcje Pure Biologics na 169,8 zł
21/05/21 17:20 PURE BIOLOGICS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A.
17/05/21 17:26 PURE BIOLOGICS S.A.: PURE BIOLOGICS S.A. formularz raportu kwartalnego
31/03/21 17:17 PURE BIOLOGICS S.A.: PURE BIOLOGICS S.A.
18/03/21 14:52 PURE BIOLOGICS S.A.: Umowa na przeprowadzenie badań przedklinicznych w ramach projektu PB002
09/02/21 09:52 PURE BIOLOGICS S.A.: Udzielenie Spółce patentu na wynalazek przez Europejski Urząd Patentowy