info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.05, godz. 12:22
kontakt
PURE

Komunikaty

03/08/20 15:45  brak uprawnień Pure Biologics złożył w UKNF wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego
15:43  brak uprawnień PURE BIOLOGICS SA (12/2020) Złożenie do KNF wniosku o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego Spółki
15:36 PURE BIOLOGICS S.A.: Złożenie do KNF wniosku o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego Spółki
27/07/20 17:33 PURE BIOLOGICS S.A.: Rozliczenie zaliczek z NCBR
17/07/20 17:17  brak uprawnień PURE BIOLOGICS SA (11/2020) Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki
26/06/20 21:09 PURE BIOLOGICS S.A.: Wykaz Akcjonariuszy Pure Biologics S.A. posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2020 r. (NWZ)
20:58  brak uprawnień PURE BIOLOGICS SA (10/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics S.A. oraz dokonane zamiany Statutu Spółki
19/06/20 11:37 PURE BIOLOGICS S.A.: Otrzymanie zaliczki z NCBR
09/06/20 18:30  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania akcji spółki PURE BIOLOGICS S.A.
03/06/20 08:21  brak uprawnień GPW: wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji serii A i B1 spółki PURE BIOLOGICS SA
28/05/20 18:48  brak uprawnień PURE BIOLOGICS SA (9/2020) Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
18:43 PURE BIOLOGICS S.A.: Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
27/05/20 16:22  brak uprawnień Pure Biologics chce przenieść notowania na rynek regulowany GPW
16:04 PURE BIOLOGICS S.A.: Zamiar ubiegania się o przeniesienie notowań akcji Spółki na rynek regulowany GPW
19/05/20 14:04 PURE BIOLOGICS S.A.: Otrzymanie zaliczek z NCBR