info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.20, godz. 22:28
kontakt
PURE

Komunikaty

21/09/20 16:50  brak uprawnień PURE BIOLOGICS SA (15/2020) Podpisanie umowy z Biegłym Rewidentem
03/09/20 18:37  brak uprawnień PURE BIOLOGICS SA (14/2020) Informacja udzielona akcjonariuszowi
02/09/20 11:39 PURE BIOLOGICS S.A.: Otrzymanie zaliczki z NCBR
26/08/20 11:47 PURE BIOLOGICS S.A.: Otrzymanie zaliczki z NCBR
14/08/20 19:31  brak uprawnień PURE BIOLOGICS SA (13/2020) Raport kwartalny za II kwartał 2020 r.
03/08/20 15:45  brak uprawnień Pure Biologics złożył w UKNF wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego
15:43  brak uprawnień PURE BIOLOGICS SA (12/2020) Złożenie do KNF wniosku o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego Spółki
15:36 PURE BIOLOGICS S.A.: Złożenie do KNF wniosku o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego Spółki
27/07/20 17:33 PURE BIOLOGICS S.A.: Rozliczenie zaliczek z NCBR
17/07/20 17:17  brak uprawnień PURE BIOLOGICS SA (11/2020) Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki
26/06/20 21:09 PURE BIOLOGICS S.A.: Wykaz Akcjonariuszy Pure Biologics S.A. posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2020 r. (NWZ)
20:58  brak uprawnień PURE BIOLOGICS SA (10/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics S.A. oraz dokonane zamiany Statutu Spółki
19/06/20 11:37 PURE BIOLOGICS S.A.: Otrzymanie zaliczki z NCBR
09/06/20 18:30  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania akcji spółki PURE BIOLOGICS S.A.
03/06/20 08:21  brak uprawnień GPW: wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji serii A i B1 spółki PURE BIOLOGICS SA