info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.01.25, godz. 17:54
kontakt
PUNKPIRAT

Komunikaty

25/01/22 10:57 PunkPirates S.A.: Informacja uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 MAR - nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
24/01/22 10:16 PunkPirates S.A.: Zawarcie umowy wydawniczej dla gry BEAST: THE DESCENT
21/01/22 14:44 PunkPirates S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022
20/01/22 11:37 PunkPirates S.A.: Informacja uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 MAR - objęcie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
19/01/22 08:27 PunkPirates S.A.: Powołanie w drodze kooptacji osoby nadzorującej
17/01/22 12:25 PunkPirates S.A.: Rezygnacja osoby nadzorującej
29/12/21 21:36 PunkPirates S.A.: Aktualizacja planu wydawniczego PunkPirates S.A.
09/11/21 18:25 PunkPirates S.A.: PunkPirates S.A. formularz raportu kwartalnego
08/11/21 18:05 PunkPirates S.A.: Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
11:53 PunkPirates S.A.: Przyznanie akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiana kapitału zakładowego Emitenta
05/11/21 20:01 PunkPirates S.A.: Przyznanie akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiana kapitału zakładowego Emitenta
27/10/21 19:01 PunkPirates S.A.: Rozpoczęcie kampanii marketingowej gry POW POW: Dye it up!
26/10/21 17:44 PunkPirates S.A.: Wydanie oświadczenia przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. o zawarciu umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych
30/09/21 20:53 PunkPirates S.A.: Aktualizacja planu wydawniczego PunkPirates S.A.
19:23 PunkPirates S.A.: Objęcie przez podmioty uprawnione akcji serii D Spółki w zamian za warranty subskrypcyjne serii A