info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.20, godz. 03:40
kontakt
PTWP

Komunikaty

15/04/24 15:58 brak uprawnień PTWP SA (7/2024) Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024
11/04/24 15:01 brak uprawnień PTWP prowadzi kilkanaście rozmów na temat akwizycji
29/03/24 08:34 brak uprawnień PTWP SA (6/2024) Podpisanie umowy z firmą audytorską
06/03/24 15:45 brak uprawnień PTWP SA (5/2024) Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego i zmian w Statucie Emitenta
22/02/24 11:57 brak uprawnień PTWP liczy na przejście na GPW w I półroczu, w '24 chce poprawić wyniki i wypłacić zbliżoną rdr dywidendę (wywiad)
14/02/24 17:00 brak uprawnień PTWP SA (4/2024) Skonsolidowany raport za IV kwartał 2023
29/01/24 14:09 brak uprawnień PTWP SA (3/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 r.
24/01/24 14:12 brak uprawnień PTWP SA (2/2024) Złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie Prospektu Spółki
15/01/24 15:47 PTWP S.A.: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR
10/01/24 16:10 PTWP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 10 stycznia 2024 roku
16:04 brak uprawnień PTWP SA (1/2024) Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
22/12/23 16:16 brak uprawnień PTWP SA (12/2023) Powołanie Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję
13/12/23 11:30 PTWP S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11:00 brak uprawnień PTWP SA (11/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
08/12/23 14:12 PTWP S.A.: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR