info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.24, godz. 01:12
kontakt
PRYMUS

Komunikaty

13/11/20 11:19  brak uprawnień PRYMUS SA (9/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020 roku
12/11/20 11:46 PRYMUS S.A.: Spadek przychodów ze sprzedaży w III kwartale 2020 roku
03/09/20 18:55 PRYMUS S.A.: Zbycie aktywów finansowych o istotnej wartości
01/09/20 20:22 PRYMUS S.A.: Otrzymanie wyroku w sprawie postępowania podatkowego
14/08/20 09:33  brak uprawnień PRYMUS SA (8/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 roku
10/08/20 12:36 PRYMUS S.A.: Spadek przychodów ze sprzedaży w II kwartale 2020 roku
14/05/20 18:24  brak uprawnień PRYMUS SA (7/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 roku
12/05/20 16:09 PRYMUS S.A.: Otrzymanie decyzji w sprawie przyznania subwencji finansowej
29/04/20 19:53  brak uprawnień PRYMUS SA (6/2020) Powołanie Prezesa Zarządu
17:31 PRYMUS S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Prymus S.A. w dniu 29 kwietnia 2020 r.
17:16  brak uprawnień PRYMUS SA (5/2020) Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
17:08 PRYMUS S.A.: Podpisanie porozumienia finansowania zakupu surowców
28/04/20 15:28  brak uprawnień PRYMUS SA (4/2020) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu
01/04/20 19:18 PRYMUS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prymus S.A. na dzień 29.04.2020 r.
19:13  brak uprawnień PRYMUS SA (3/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prymus S.A. na dzień 29.04.2020 r.