info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.06.08, godz. 17:14
kontakt
PROMISE

Komunikaty

07/06/23 15:01  brak uprawnień APN PROMISE SA (9/2023) Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
01/06/23 19:17 A.P.N. PROMISE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A. wraz z projektami uchwał.
19:11  brak uprawnień APN PROMISE SA (8/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A. wraz z projektami uchwał.
29/05/23 16:54  brak uprawnień APN PROMISE SA (7/2023) Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej APN Promise za rok 2022.
16:50  brak uprawnień APN PROMISE SA (6/2023) Raport Roczny
29/04/23 19:48 A.P.N. PROMISE S.A.: Zawiadomienie o transakcjach o których mowa w art. 19 ust. 1 MAR.
30/03/23 17:35 A.P.N. PROMISE S.A.: Rejestracja w KDPW akcji serii L
23/03/23 21:08 A.P.N. PROMISE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej.
09/03/23 13:23 A.P.N. PROMISE S.A.: Rejestracja spółki zależnej na terytorium Czech.
08/03/23 15:39 A.P.N. PROMISE S.A.: Zgoda Rady Nadzorczej APN Promise S.A. na utworzenie spółki zależnej
15:32  brak uprawnień APN PROMISE SA (4/2023) Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki APN Promise S.A.
07/03/23 15:19 A.P.N. PROMISE S.A.: Złożenie oświadczenia Zarządu o dookreśleniu kapitału zakładowego, podwyższonego w drodze emisji akcji serii L.
14/02/23 17:18 A.P.N. PROMISE S.A.: Zawiadomienie o nabyciu pakietu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
16:18 A.P.N. PROMISE S.A.: Zawiadomienie o nabyciu pakietu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
16:09 A.P.N. PROMISE S.A.: Zawiadomienie o nabyciu pakietu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.