info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.31, godz. 07:38
kontakt
PROMISE

Komunikaty

30/03/23 17:35 A.P.N. PROMISE S.A.: Rejestracja w KDPW akcji serii L
23/03/23 21:08 A.P.N. PROMISE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej.
09/03/23 13:23 A.P.N. PROMISE S.A.: Rejestracja spółki zależnej na terytorium Czech.
08/03/23 15:39 A.P.N. PROMISE S.A.: Zgoda Rady Nadzorczej APN Promise S.A. na utworzenie spółki zależnej
15:32  brak uprawnień APN PROMISE SA (4/2023) Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki APN Promise S.A.
07/03/23 15:19 A.P.N. PROMISE S.A.: Złożenie oświadczenia Zarządu o dookreśleniu kapitału zakładowego, podwyższonego w drodze emisji akcji serii L.
14/02/23 17:18 A.P.N. PROMISE S.A.: Zawiadomienie o nabyciu pakietu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
16:18 A.P.N. PROMISE S.A.: Zawiadomienie o nabyciu pakietu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
16:09 A.P.N. PROMISE S.A.: Zawiadomienie o nabyciu pakietu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
14:58  brak uprawnień APN PROMISE SA (3/2023) Zakończenie subskrypcji akcji serii L APN Promise S.A.
14:39 A.P.N. PROMISE S.A.: Przydział akcji serii L.
14:15  brak uprawnień APN PROMISE SA (2/2023) Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej APN Promise za IV kwartał 2022 roku.
10/01/23 17:36  brak uprawnień APN PROMISE SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku.
19/12/22 17:14 A.P.N. PROMISE S.A.: Rejestracja w KDPW akcji serii M.
15/12/22 19:15  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki A.P.N. PROMISE S.A.