info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.01.22, godz. 19:23
kontakt
PROJPRZM

Komunikaty

12/01/22 14:05 PJP MAKRUM S.A.: Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2022 r.
30/12/21 14:16  brak uprawnień PJP Makrum otrzymał od "Polic" wezwanie do zapłaty łącznie ok. 23 mln zł
13:54 PJP MAKRUM S.A.: Zgłoszenie wobec Spółki roszczenia o zapłatę
09/12/21 16:18  brak uprawnień Immobile największe szanse na debiut giełdowy widzi wśród spółek z segmentu hotelarskiego i modowego
18/11/21 17:09 PJP MAKRUM S.A.: PJP MAKRUM S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
PJP MAKRUM S.A.: PJP MAKRUM S.A. formularz raportu kwartalnego
29/10/21 14:27 PJP MAKRUM S.A.: Rejestracja zmian w Statucie
13/09/21 16:41 PJP MAKRUM S.A.: Korekta Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za I półrocze 2021
10/09/21 18:12 PJP MAKRUM S.A.: PJP MAKRUM S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
PJP MAKRUM S.A.: PJP MAKRUM S.A. formularz raportu półrocznego
29/07/21 18:44  brak uprawnień PJP MAKRUM (1/2021) PJP Makrum Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
29/06/21 09:46  brak uprawnień Projprzem Makrum wypłaci 0,34 zł dywidendy na akcję
09:42 PJP MAKRUM S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dn. 28.06.2021 r.
09:41 PJP MAKRUM S.A.: Informacje na temat dywidendy
PJP MAKRUM S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28.06.2021 r.