info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.30, godz. 09:06
kontakt
PROJPRZM

Komunikaty

18/11/21 17:09 PJP MAKRUM S.A.: PJP MAKRUM S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
PJP MAKRUM S.A.: PJP MAKRUM S.A. formularz raportu kwartalnego
29/10/21 14:27 PJP MAKRUM S.A.: Rejestracja zmian w Statucie
13/09/21 16:41 PJP MAKRUM S.A.: Korekta Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za I półrocze 2021
10/09/21 18:12 PJP MAKRUM S.A.: PJP MAKRUM S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
PJP MAKRUM S.A.: PJP MAKRUM S.A. formularz raportu półrocznego
29/07/21 18:44  brak uprawnień PJP MAKRUM (1/2021) PJP Makrum Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
29/06/21 09:46  brak uprawnień Projprzem Makrum wypłaci 0,34 zł dywidendy na akcję
09:42 PJP MAKRUM S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dn. 28.06.2021 r.
09:41 PJP MAKRUM S.A.: Informacje na temat dywidendy
PJP MAKRUM S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28.06.2021 r.
24/06/21 13:34 PJP MAKRUM S.A.: Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za 2020 rok
14/06/21 13:32 PJP MAKRUM S.A.: Uzupełnienie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28.06.2021 r.
02/06/21 11:38  brak uprawnień Projprzem Makrum chce wypłacić 0,34 zł dywidendy na akcję
11:29 PJP MAKRUM S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM S.A. na dzień 28.06.2021 r., projekty uchwał