info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.21, godz. 11:48
kontakt
PRIMETECH

Komunikaty

04/01/23 11:54 PRIMETECH S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023
14/11/22 15:24  brak uprawnień Primetech może sprzedać spółkę Dalbis
15:17 PRIMETECH S.A.: Reklasyfikacja udziałów w spółce zależnej Emitenta ŚTW Dalbis sp. z o.o. do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży
08/11/22 17:19 PRIMETECH S.A.: PRIMETECH S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
02/11/22 11:58 PRIMETECH S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2022 roku
11/10/22 15:48 PRIMETECH S.A.: Informacja o utworzeniu rezerwy
26/08/22 18:30 PRIMETECH S.A.: PRIMETECH S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
27/06/22 12:47 PRIMETECH S.A.: Zawarcie ugody z MDPA
22/06/22 17:20 PRIMETECH S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
17:17 PRIMETECH S.A.: Treść uchwał podjętych na ZWZ PRIMETECH S.A. w dniu 22 czerwca 2022 r.
17:14 PRIMETECH S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ PRIMETECH S.A. w dniu 22 czerwca 2022 r.
13/06/22 14:48 PRIMETECH S.A.: Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Emitenta na kolejną kadencję
08/06/22 11:37 PRIMETECH S.A.: Podpisanie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta
25/05/22 21:35 PRIMETECH S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
20/05/22 17:21 PRIMETECH S.A.: PRIMETECH S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego