info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.12, godz. 01:33
kontakt
PRIMETECH

Komunikaty

09/04/21 21:18 PRIMETECH S.A.: Wynik postępowania przetargowego na prace w kopalni dla MDPA
30/03/21 16:25 PRIMETECH S.A.: Informacja o zamieszczeniu na stronie Emitenta oświadczenia na temat informacji niefinansowych sporządzonego przez jednostkę dominującą wyższego szczebla
29/03/21 20:48 PRIMETECH S.A.: Rekomendacja Zarządu Emitenta w sprawie podziału zysku za rok 2020
19:15 PRIMETECH S.A.: PRIMETECH S.A.
19:08 PRIMETECH S.A.: PRIMETECH S.A.
16/02/21 16:14 PRIMETECH S.A.: Zawieszenie przez Komisję Nadzoru Finansowego postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym
26/01/21 16:53 PRIMETECH S.A.: Informacja dotycząca udzielenia przez sąd zabezpieczenia roszczenia o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
14/01/21 14:17 PRIMETECH S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021
16/12/20 17:46 PRIMETECH S.A.: WstrzWstrzymanie wypłaty kwoty gwarancyjnej do Umowy sprzedaży PBSz S.A. na rzecz Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. - aktualizacja informacji
17/11/20 14:07 PRIMETECH S.A.: Wniosek Emitenta o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom Emitenta formy dokumentu
13/11/20 15:22 PRIMETECH S.A.: Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do uchwał podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniu PRIMETECH S.A. w dniu 13 listopada 2020 r.
15:19 PRIMETECH S.A.: Treść uchwał podjętych na NWZ PRIMETECH S.A. w dniu 13 listopada 2020 r.
15:16 PRIMETECH S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ PRIMETECH S.A. w dniu 13 listopada 2020 r.
09/11/20 17:14 PRIMETECH S.A.: PRIMETECH S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
02/11/20 14:16 PRIMETECH S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2020 r.