info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.23, godz. 17:48
kontakt
PREMIUMF

Komunikaty

20/09/19 18:31 PREMIUM FUND S.A.: Zmiana udziału w głosach.
14/08/19 22:54 PREMIUM FUND S.A.: Podpisanie Aneksu do Porozumienia o Podstawowych Warunkach Transakcji "Term Sheet"
13/08/19 23:09  brak uprawnień PREMIUM FUND SA (13/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 r.
17/07/19 18:29 PREMIUM FUND S.A.: Zmiana udziału w głosach
15/07/19 21:29 PREMIUM FUND S.A.: Zmiana udziału w głosach
26/06/19 20:19 PREMIUM FUND S.A.: Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów
19/06/19 21:11 PREMIUM FUND S.A.: Podpisanie Porozumienia o Podstawowych Warunkach Transakcji "Term Sheet"
22/05/19 11:48  brak uprawnień PREMIUM FUND SA (12/2019) Podpisanie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy.
15/05/19 20:28  brak uprawnień PREMIUM FUND SA (11/2019) Zmiany w Zarządzie Emitenta
14/05/19 19:33  brak uprawnień PREMIUM FUND SA (10/2019) Raport okresowy jednostkowy Premium Fund S.A. za I kwartał 2019 r.
06/05/19 07:40 PREMIUM FUND S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu powyżej 33% ogólnej liczby głosów.
02/05/19 10:38 PREMIUM FUND S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu powyżej 33% ogólnej liczby głosów.
30/04/19 13:52 PREMIUM FUND S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
13:49 PREMIUM FUND S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
29/04/19 21:12 PREMIUM FUND S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 29 kwietnia 2019 r.