info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.08, godz. 06:52
kontakt
PREMIUMF

Komunikaty

23/06/20 22:51  brak uprawnień PREMIUM FUND SA (16/2020) Zarejestrowanie przez Sąd zmiany nazwy Spółki i zmian w Statucie Spółki
15/06/20 12:53  brak uprawnień PREMIUM FUND SA (15/2020) Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F
05/06/20 20:01 PREMIUM FUND S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy wydawniczej
19:56 PREMIUM FUND S.A.: Podjęcie uchwały w sprawie przydziału akcji serii F
25/05/20 23:49  brak uprawnień PREMIUM FUND SA (14/2020) Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2020 roku
21/05/20 19:07 PREMIUM FUND S.A.: Nabycie 100% udziałów w innym podmiocie
13/05/20 15:53  brak uprawnień PREMIUM FUND SA (13/2020) Zmiana terminu publikacji raportu jednostkowego i skonsolidowanego za I kwartał 2020 r.
05/05/20 16:44  brak uprawnień PREMIUM FUND SA (12/2020) Harmonogram przekazywania skonsolidowanych raportów okresowych w 2020 r.
16:41  brak uprawnień PREMIUM FUND SA (11/2020) Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2020 r.
30/04/20 08:40 PREMIUM FUND S.A.: Podpisanie przez spółkę zależną podstawowych założeń do umowy o stworzenie gry w oparciu o licencję
21/04/20 16:58 PREMIUM FUND S.A.: Informacja aktualizująca komunikat nr 7/2020 z dn. 18 marca 2020 r. - Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F
31/03/20 19:33  brak uprawnień PREMIUM FUND SA (10/2020) Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E
20/03/20 17:00 PREMIUM FUND S.A.: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
09:21 PREMIUM FUND S.A.: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
09:14 PREMIUM FUND S.A.: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze