info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.01.29, godz. 13:32
kontakt
PREFAGRP

Komunikaty

26/01/23 15:06 Prefa Group S.A.: Zamiana udziałów w spółkach zależnych
25/01/23 19:14 Prefa Group S.A.: Informacja o zawarciu porozumienia oraz poddanie się egzekucji
24/01/23 20:32 Prefa Group S.A.: Nieterminowy wykup obligacji serii C
11/01/23 12:30  brak uprawnień PREFA GROUP SA (2/2023) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
05/01/23 16:15  brak uprawnień PREFA GROUP SA (1/2023) Nabycie Obligacji Serii C w celu umorzenia
02/01/23 12:05 Prefa Group S.A.: Publikacja Komunikatu Aktualizującego Nr 2 do Suplementu nr 1
30/12/22 15:24  brak uprawnień PREFA GROUP SA (49/2022) Zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowy z Autoryzowanym Doradcą
29/12/22 15:59  brak uprawnień PREFA GROUP SA (48/2022) Umorzenie instrumentów finansowych Emitenta
14:38 Prefa Group S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 grudnia 2022 roku
14:30  brak uprawnień PREFA GROUP SA (47/2022) Zmiany w Statucie Spółki wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 grudnia 2022 roku ? zmiana siedziby Spółki
14:23  brak uprawnień PREFA GROUP SA (46/2022) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 grudnia 2022 r. PREFA GROUP Spółka Akcyjna
28/12/22 13:19 Prefa Group S.A.: Publikacja Komunikatu Aktualizującego Nr 1 do Memorandum Informacyjnego
27/12/22 12:03  brak uprawnień PREFA GROUP SA (45/2022) Rejestracja zmian w Statucie PREFA GROUP Spółka Akcyjna
22/12/22 16:41 Prefa Group S.A.: Zmiana warunków pożyczki z dnia 3 grudnia 2021 roku zawartej przez PHI Nieruchomości Sp. z o.o.
16:29 Prefa Group S.A.: Zmiana warunków pożyczki z dnia 17 grudnia 2021 roku zawartej przez Prefa-Bud Sp. z o.o. Sp. k.