info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.08, godz. 10:46
kontakt
PRAGMAIN

Komunikaty

02/02/23 10:30 NPL NOVA S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 2/2023 z dnia 01.02.2023 r.
01/02/23 20:42 NPL NOVA S.A.: Podpisanie umowy przedwstępnej dotyczącej sprzedaży nieruchomości Spółki
31/01/23 13:46 NPL NOVA S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
21/12/22 08:40 NPL NOVA S.A.: Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego sprzedaży nieruchomości Spółki
29/11/22 17:28 NPL NOVA S.A.: NPL NOVA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
30/09/22 17:30 NPL NOVA S.A.: NPL NOVA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
24/06/22 16:38 NPL NOVA S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2022 roku
23/06/22 19:04 NPL NOVA S.A.: Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021 oraz pozytywne zaopiniowanie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 czerwca 2022 r. przez Radę Nadzorczą
13/06/22 18:11 NPL NOVA S.A.: Wybór audytora do przeglądu i badania sprawozdań finansowych
01/06/22 15:07 NPL NOVA S.A.: Uzupełnienie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2022 roku.
29/05/22 21:47 NPL NOVA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
27/05/22 07:27 NPL NOVA S.A.: NPL NOVA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16/05/22 20:30 NPL NOVA S.A.: NPL NOVA S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
19:58 NPL NOVA S.A.: Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2021
19:39 NPL NOVA S.A.: NPL NOVA S.A. formularz raportu rocznego