info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.27, godz. 22:05
kontakt
POZBUD

Komunikaty

19/11/21 19:48 POZBUD S.A.: Informacja dotycząca postępowania przetargowego
18/11/21 15:19 POZBUD S.A.: Informacja dotycząca realizacji kontraktu dla PKP Intercity S.A. w zakresie modernizacji wagonów
08/11/21 18:26 POZBUD S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
22/10/21 16:12 POZBUD S.A.: Zawiązanie spółki zależnej.
21/10/21 16:19 POZBUD S.A.: Podjęcie decyzji o wydzieleniu ZCP i przeniesieniu do podmiotu zależnego
12/10/21 19:42 POZBUD S.A.: POZBUD S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
19:24 POZBUD S.A.: Korekta raportu śródrocznego za I półrocze 2021 roku.
11/10/21 18:56  brak uprawnień GPW: Komunikat - POZBUD
18:45  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B spółki POZBUD S.A.
07/10/21 17:44 POZBUD S.A.: Nabycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
13:51 POZBUD S.A.: Nabycie akcji przez osobę zarządzającą.
05/10/21 17:24  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B spółki POZBUD S.A.
01/10/21 12:42  brak uprawnień W '21 największy udział w przychodach Pozbudu powinny mieć usługi budowlane; przychody z nowych segmentów w '22
12:04  brak uprawnień Pozbud jeszcze w tym roku chce wybrać lokalizację dla zakładu produkcji baterii
30/09/21 23:25 POZBUD S.A.: POZBUD S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego