info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.29, godz. 12:02
kontakt
POZBUD

Komunikaty

27/11/20 18:35 POZBUD S.A.: POZBUD S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
24/11/20 20:06 POZBUD S.A.: Informacja o wstępnych wybranych wynikach finansowych w związku ze sporządzanym skonsolidowanym raportem półrocznym Grupy Kapitałowej POZBUD za III kwartały 2020 roku
13/11/20 17:08 POZBUD S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej POZBUD za III kwartał 2020 roku
30/10/20 20:20 POZBUD S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o kredyt inwestycyjny.
20:02 POZBUD S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji
23/10/20 23:49 POZBUD S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu łącznego stanu posiadania.
21/10/20 20:16 POZBUD T&R S.A.: Podjęcie negocjacji w sprawie zawarcia istotnej umowy - aktualizacja informacji
13:12 POZBUD T&R S.A.: Zmiana Statutu Spółki.
30/09/20 22:35 POZBUD T&R S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji
28/09/20 20:23 POZBUD T&R S.A.: POZBUD T&R S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
24/09/20 23:12 POZBUD T&R S.A.: Informacja o wstępnych wybranych wynikach finansowych w związku ze sporządzanym skonsolidowanym raportem półrocznym Grupy Kapitałowej POZBUD za I półrocze 2020 roku
15/09/20 18:27 POZBUD T&R S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej POZBUD za I półrocze 2020 roku
28/08/20 20:33 POZBUD T&R S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej POZBUD za I półrocze 2020 roku
21/08/20 13:10 POZBUD T&R S.A.: Zmiany w składzie Zarządu - uzupełnienie informacji
13:03 POZBUD T&R S.A.: Powołanie Rady Nadzorczej - uzupełnienie informacji