info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.03, godz. 07:21
kontakt
POLWAX

Komunikaty

01/12/21 12:17 POLWAX S.A.: Powołanie członka Rady Nadzorczej Polwax S.A. w drodze kooptacji
18/11/21 17:09 POLWAX S.A.: POLWAX S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
15/11/21 15:30 POLWAX S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Polwax S.A.
23/09/21 17:10 POLWAX S.A.: POLWAX S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
23/07/21 13:15  brak uprawnień POLWAX SA (1/2021) Polwax Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
16/06/21 10:04 POLWAX S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 czerwca 2021 roku.
15/06/21 16:19 POLWAX S.A.: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 15 czerwca 2021 roku oraz uchwały poddane pod głosowanie, które nie zostały podjęte.
15:32 POLWAX S.A.: Zatwierdzenie przez ZWZ powołania członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.
27/05/21 17:12 POLWAX S.A.: POLWAX S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
25/05/21 15:30 POLWAX S.A.: Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza Spółki.
18/05/21 12:08 POLWAX S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał.
22/04/21 17:10 POLWAX S.A.: POLWAX S.A. formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
29/03/21 16:31 POLWAX S.A.: Dokonanie odpisu aktualizującego wartość aktywów niefinansowych Polwax S.A. za drugie półrocze 2020 roku.
17/03/21 16:43 POLWAX S.A.: Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.
09/03/21 17:50 POLWAX S.A.: Uzgodnienie istotnych warunków dla zawarcia kontraktu ze spółką Jeronimo Martins Polska S.A. na rok 2021.