info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 00:03
kontakt
POLTRO

Komunikaty

15/11/21 14:32  brak uprawnień POLTRONIC SA (9/2021) Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2021 roku spółki Poltronic SA
12/11/21 19:42  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A1, B, C, D, E, F, G, H, I i M oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M spółki POLTREG S.A.
16/08/21 14:57  brak uprawnień POLTRONIC SA (8/2021) Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2021 roku spółki Poltronic SA
22/07/21 16:45 POLTRONIC S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ POLTRONIC SA w dniu 22 lipca 2021 roku.
16:26  brak uprawnień POLTRONIC SA (7/2021) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Poltronic SA
16:17  brak uprawnień POLTRONIC SA (6/2021) Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic SA w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020
16:14  brak uprawnień Poltronic wypłaci 0,10 zł dywidendy na akcję za 2020 r.
16:03  brak uprawnień POLTRONIC SA (5/2021) Treść uchwał podjętych przez ZWZ POLTRONIC S.A. w dniu 22 lipca 2021 roku
25/06/21 11:38 POLTRONIC S.A.: Uzupełnienie raportu nr 6/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic S.A.
24/06/21 18:05 POLTRONIC S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic S.A.
17:09  brak uprawnień POLTRONIC SA (4/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic S.A.
14/05/21 14:30  brak uprawnień POLTRONIC SA (3/2021) Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2021 roku spółki Poltronic SA
31/03/21 16:06 POLTRONIC S.A.: PIĄTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
19/03/21 15:24  brak uprawnień POLTRONIC SA (2/2021) Raport roczny za 2020 rok spółki Poltronic SA
17/03/21 12:10 POLTRONIC S.A.: CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI