info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.15, godz. 10:31
kontakt
POLKAP

Komunikaty

28/09/19 23:54 brak uprawnień SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (25/2019) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
08/09/19 21:46 brak uprawnień SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (24/2019) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
18/08/19 23:11 brak uprawnień SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (23/2019) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
14/08/19 23:55 brak uprawnień SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (22/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 roku
07/08/19 14:53 POLKAP S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 sierpnia 2019 r.
13:09 brak uprawnień SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (21/2019) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 sierpnia 2019 r.
30/07/19 21:39 brak uprawnień SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (20/2019) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
10/07/19 13:26 POLKAP S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 sierpnia 2019 r.
13:16 brak uprawnień SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (19/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 sierpnia 2019 r.
12:06 POLKAP S.A.: Podjęcie decyzji w sprawie przedstawienia pod obrady Walnego Zgromadzenia zgody na dochodzenie roszczeń od byłych Członków Zarządu
05/07/19 19:51 brak uprawnień GPW: zmiana systemu notowań akcjami spółki SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI na rynku NewConnect
04/07/19 19:22 brak uprawnień SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (18/2019) Dalsze zawieszenie obrotu akcjami Spółki
03/07/19 17:54 brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na NewConnect akcjami SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP S.A. W RESTRUKTURYZACJI
29/06/19 13:12 brak uprawnień SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (17/2019) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
27/06/19 20:51 brak uprawnień SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (16/2019) Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2017