info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.26, godz. 11:15
kontakt
POLIMEXMS

Komunikaty

15/03/23 16:51 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zamiana obligacji zamiennych na akcje Spółki.
09/02/23 12:47  brak uprawnień PGE ma umowę z Polimeksem i Siemensem na budowę bloku energetycznego o wart. 3,05 mld zł
12:32 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta.
01/02/23 15:31 POLIMEX-MOSTOSTAL: Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii S i zmiana wysokości kapitału zakładowego.
08:50 POLIMEX-MOSTOSTAL: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki
08:46 POLIMEX-MOSTOSTAL: Treść uchwał, które nie zostały podjęte przez NWZ Spółki
08:42 POLIMEX-MOSTOSTAL: Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki
27/01/23 12:32 POLIMEX-MOSTOSTAL: Wystawienie aneksów do gwarancji bankowych
26/01/23 18:34  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii S spółki POLIMEX MOSTOSTAL S.A.
12/01/23 17:13 POLIMEX-MOSTOSTAL: Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2023.
08:20  brak uprawnień Oferta konsorcjum Polimeksu Mostostal i Siemensa za 4,62 mld zł najkorzystniejsza w przetargu PGE
11/01/23 11:03 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zawarcie aneksu do Umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych
04/01/23 16:28 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
22/12/22 16:03 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zamiana obligacji zamiennych na akcje Spółki.
20/12/22 16:37  brak uprawnień Konsorcjum Polimeksu Mostostal i Trakcji ma aneks do umowy dot. waloryzacji wynagrodzenia