info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.24, godz. 09:48
kontakt
POLIMEX

Komunikaty

20/02/20 19:18 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zawarcie aneksu do istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta
13/02/20 18:44 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zawarcie istotnej umowy
05/02/20 15:27 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
31/01/20 13:45 POLIMEX-MOSTOSTAL: Spełnienie się warunków zawieszających wystawienie gwarancji
30/01/20 17:08  brak uprawnień PGE podpisała z konsorcjum GE i Polimeksu umowę na budowę bloków w Elektrowni Dolna Odra
16:45 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta
29/01/20 16:22 POLIMEX-MOSTOSTAL: Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2020
20/01/20 19:33 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta
16/01/20 17:39 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zawarcie aneksu do znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta
08/01/20 11:22 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zawarcie istotnej umowy dostawy przez spółkę zależną
03/01/20 15:00  brak uprawnień PGE zaakceptowała ofertę konsorcjum GE i Polimeksu na budowę bloków gazowo-parowych w ZEDO
02/01/20 15:48 POLIMEX-MOSTOSTAL: Odstąpienie przez Emitenta od istotnej umowy.
31/12/19 18:22 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zawarcie dokumentów dot. pozyskania gwarancji należytego wykonania kontraktu oraz wynikających z nich dokumentów wprowadzających zmiany do warunków finansowania Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal.
20/12/19 21:59 POLIMEX-MOSTOSTAL: Pozytywna decyzja NCBiR w sprawie dopuszczenia konsorcjum w skład którego wchodzi Emitent do kolejnej fazy Programu Bloki 200+
12:39 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta