info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.21, godz. 00:08
kontakt
POLICE

Komunikaty

15/04/24 15:21 POLICE: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
10/04/24 19:05 POLICE: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wolumenach produkcyjnych Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. w marcu 2024 roku.
08/04/24 20:18 POLICE: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanym na dzień 25 marca 2024 roku, kontynuowanym - po przerwie - w dniu 8 kwietnia 2024 roku.
17:49 POLICE: Uchwały będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. w dniu 8 kwietnia 2024 roku.
16:00 POLICE: Odwołanie i powołanie Członków Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.
06/04/24 11:01  brak uprawnień Grupa Azoty utworzyła kolejne odpisy, konieczne głosowanie nad dalszym istnieniem Polic
05/04/24 23:56 POLICE: Informacja o szacowanym wpływie na wyniki finansowe za rok obrotowy 2023 zdarzeń o charakterze niepieniężnym
21:44  brak uprawnień POLICE SA (1/2024) Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "POLICE" Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
21:19 POLICE: Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.
04/04/24 17:14 POLICE: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 rok.
29/03/24 08:28  brak uprawnień Odpis aktywów spółki Grupa Azoty Polyolefins obniży wynik EBIT Grupy Azoty o 1,138 mld zł
00:18 POLICE: Aktualizacja informacji o szacowanym wpływie na wyniki finansowe za rok obrotowy 2023 niepieniężnych zdarzeń o charakterze jednorazowym
28/03/24 18:15  brak uprawnień Azoty Polyolefins podpisały z instytucjami finansowymi umowę dot. finansowania Polimery Police (opis)
16:06  brak uprawnień Azoty Polyolefins podpisały z instytucjami finansowymi umowę dot. finansowania Polimery Police
15:59 POLICE: Podpisanie umowy zmieniającej do umowy stabilizacyjnej przez spółkę stowarzyszoną