info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 19:15
kontakt
PLGROUP

Komunikaty

15/11/21 21:11  brak uprawnień PL GROUP SA (13/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021 roku
27/09/21 18:41  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki PL GROUP S.A.
16/08/21 23:29  brak uprawnień PL GROUP SA (12/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021
23/07/21 08:56 PL GROUP S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
01/07/21 21:53  brak uprawnień PL GROUP SA (11/2021) Zmiana adresu siedziby
21:50  brak uprawnień PL GROUP SA (10/2021) Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję.
21:45  brak uprawnień PL GROUP SA (9/2021) Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 30 czerwca 2021 roku
02/06/21 22:19 PL GROUP S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PL Group S.A. na dzień 30 czerwca 2021 roku
22:05  brak uprawnień PL GROUP SA (8/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PL Group S.A. na dzień 30 czerwca 2021 roku
01/06/21 00:53  brak uprawnień PL GROUP SA (7/2021) Raport roczny za rok 2020
17/05/21 21:43  brak uprawnień PL GROUP SA (6/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 roku
04/05/21 21:05  brak uprawnień PL GROUP SA (5/2021) Podpisanie porozumienia w sprawie rozwiązania umowy
14/04/21 21:33 PL GROUP S.A.: Zawarcie umowy najmu powierzchni usługowo-biurowej
30/03/21 16:39 PL GROUP S.A.: Wypowiedzenie umowy najmu zawartej z EP Office 2 sp. z o.o. bez zachowania okresu wy-powiedzenia
26/03/21 20:29 PL GROUP S.A.: Skierowanie przez Emitenta wezwania do zapłaty wobec EP Office 2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie