info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.21, godz. 10:27
kontakt
PLGROUP

Komunikaty

28/12/20 12:26  brak uprawnień PL GROUP SA (27/2020) Piąte wezwanie PL Group S.A. do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji
12:19 PL GROUP S.A.: Piąte wezwanie PL Group S.A. do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji
02/12/20 14:17 PL GROUP S.A.: Czwarte wezwanie PL Group S.A. do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji
14:12  brak uprawnień PL GROUP SA (26/2020) Czwarte wezwanie PL Group S.A. do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji
27/11/20 20:03 PL GROUP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 13 listopada 2020 roku
13/11/20 22:22  brak uprawnień PL GROUP SA (25/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020 roku
21:26  brak uprawnień PL GROUP SA (24/2020) Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
19:44 PL GROUP S.A.: Trzecie wezwanie PL Group S.A. do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji
19:39  brak uprawnień PL GROUP SA (23/2020) Trzecie wezwanie PL Group S.A. do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji
19:33  brak uprawnień PL GROUP SA (22/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 13 listopada 2020 roku
22/10/20 09:39  brak uprawnień PL GROUP SA (21/2020) Drugie wezwanie PL Group S.A. do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji
09:34 PL GROUP S.A.: Drugie wezwanie PL Group S.A. do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji
19/10/20 19:57 PL GROUP S.A.: Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach
19:52 PL GROUP S.A.: Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach pośrednio
19:29 PL GROUP S.A.: Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach