info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.07.22, godz. 05:27
kontakt
PLGROUP

Komunikaty

01/07/19 19:38 PL GROUP S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
19:23  brak uprawnień PL GROUP SA (11/2019) Korekta - uzupełnienie brakującego załącznika do raportu bieżącego nr 9/2019
18:05  brak uprawnień PL GROUP SA (10/2019) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
17:59  brak uprawnień PL GROUP SA (9/2019) Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 30 czerwca 2019 r.
30/06/19 10:18 PL GROUP S.A.: Informacja w sprawie listu intencyjnego z Gama Holding Sp. z o.o.
28/06/19 23:12  brak uprawnień PL GROUP SA (8/2019) Podsumowanie subskrypcji akcji serii G
23:03 PL GROUP S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez Prezesa Zarządu
14/06/19 15:34  brak uprawnień PL GROUP SA (7/2019) Podsumowanie subskrypcji akcji serii F
11/06/19 15:20 PL GROUP S.A.: Podpisanie listu intencyjnego z Gama Holding Sp. z o.o.
07/06/19 18:03 PL GROUP S.A.: Podpisanie umowy ramowej dotyczącej kompleksowego wykonanie prac adaptacyjnych powierzchni na Powiślu
03/06/19 21:21 PL GROUP S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał
21:09  brak uprawnień PL GROUP SA (6/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał
31/05/19 23:56  brak uprawnień PL GROUP SA (5/2019) Raport roczny za 2018 rok
28/05/19 18:52  brak uprawnień PL GROUP SA (4/2019) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2018
10/05/19 21:06  brak uprawnień PL GROUP SA (3/2019) Raport Kwartalny za I kwartał 2019 roku