info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.09.28, godz. 05:41
kontakt
PLASMA

Komunikaty

21/09/23 19:18 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki PLASMA SYSTEM S.A.
30/05/23 08:29 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki PLASMA SYSTEM S.A.
13/04/23 19:09 brak uprawnień GPW: w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki PLASMA SYSTEM S.A. na rynku NewConnect
04/04/23 17:21 brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki PLASMA SYSTEM S.A. notowanych na rynku NewConnect
31/03/23 14:36 brak uprawnień Plasma System złożył w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej spółki
14:23 PLASMA SYSTEM S.A.: Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości
28/03/23 21:45 brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA W RESTRUKTURYZACJI (32/2023) Nałożenie przez Zarząd GPW kary upomnienia na Spółkę
27/03/23 18:49 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki PLASMA SYSTEM
21/03/23 18:40 brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA W RESTRUKTURYZACJI (31/2023) Uchwały podjęte w dniu 21.03.2023 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
18:22 PLASMA SYSTEM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki w dniu 21.03.2023r.
20/03/23 11:18 PLASMA SYSTEM S.A.: Wypowiedzenie Umowy Restrukturyzacyjnej przez ING Bank Śląski S.A.
28/02/23 16:54 PLASMA SYSTEM S.A.: Wydanie przez Sąd postanowienia o uchyleniu układu
24/02/23 09:12 brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA W RESTRUKTURYZACJI (30/2023) Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej
23/02/23 22:12 brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA W RESTRUKTURYZACJI (29/2023) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
17:53 brak uprawnień GPW: Komunikat - PLASMA SYSTEM