info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.27, godz. 03:25
kontakt
PKPCARGO

Komunikaty

09/03/23 09:10  brak uprawnień PKP PLK w rozkładzie 2023/2024 utrzyma stawki za korzystanie z infrastruktury kolejowej
28/02/23 08:54  brak uprawnień Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł po I do 34,67 proc. - UTK
21/02/23 14:42  brak uprawnień Grupa PKP Cargo szacuje, że miała w '22 roku 1.066,3 mln zł EBITDA wobec 939,75 mln zł konsensusu
14:40  brak uprawnień Grupa PKP Cargo szacuje, że miała w '22 roku 1.066,3 mln zł EBITDA wobec 939,75 mln zł konsensusu
13:54 PKP CARGO S.A.: Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy PKP CARGO za 2022 r.
20/02/23 13:21 PKP CARGO S.A.: Zgoda Rady Nadzorczej na wniesienie aportu do spółki zależnej - realizacja postanowień listu intencyjnego
06/02/23 10:07 PKP CARGO S.A.: Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania
31/01/23 14:11  brak uprawnień PKP Cargo analizuje potencjalne cele akwizycyjne
30/01/23 16:24  brak uprawnień RN PKP Cargo zatwierdziła rewizję strategii grupy na lata 2019-2023
15:46 PKP CARGO S.A.: Zatwierdzenie Rewizji Strategii Grupy PKP CARGO na lata 2019-2023
13:35  brak uprawnień Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł w 2022 o 1,2 pkt. proc.
12:54  brak uprawnień PKP Cargo kupi aktywa likwidowanego oddziału Alstom
12:44 PKP CARGO S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy na zakup aktywów likwidowanego oddziału spółki Alstom Pojazdy Szynowe Sp. z o.o.
24/01/23 16:53  brak uprawnień PKP PLK ma zgodę UOKiK na zakup od PKP Cargo spółki Cargotor
16:37 PKP CARGO S.A.: Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zgody na dokonanie koncentracji