info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.07, godz. 05:05
kontakt
PKPCARGO

Komunikaty

06/07/20 20:30 PKP CARGO S.A.: Zgoda na zmianę zaciągniętego zobowiązania poprzez zawarcie aneksu do umowy z firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.
02/07/20 18:04  brak uprawnień Sąd Apelacyjny oddalił odwołanie PKP Cargo w sprawie 14,2 mln zł kary nałożonej przez UOKiK
18:00 PKP CARGO S.A.: Otrzymanie wsparcia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
17:48 PKP CARGO S.A.: Wyrok sądu drugiej instancji w sprawie kary nałożonej przez Prezesa UOKiK
09:08  brak uprawnień PKP Cargo w I-V przewiozło 32,9 mln ton towarów, spadek o 22,2 proc. rdr
01/07/20 17:55 PKP CARGO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKP CARGO S.A. w dniu 29 czerwca 2020 r.
07:02  brak uprawnień Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł w okresie I-V do 36,31 proc. - UTK
29/06/20 21:03  brak uprawnień PKP Cargo nie wyplaci dywidendy za 2019 r.
20:46 PKP CARGO S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. oraz treść projektów uchwał, poddanych pod głosowanie, a które nie zostały podjęte
26/06/20 17:07 PKP CARGO S.A.: Otrzymanie wsparcia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
25/06/20 18:00 PKP CARGO S.A.: Publikacja protokołu z przeprowadzonego pierwszego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A.
23/06/20 15:26 PKP CARGO S.A.: Autopoprawka Zarządu do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 29.06.2020 r.
19/06/20 11:04  brak uprawnień W I kwartale 2020 roku masa przewozów intermodalnych wzrosła o 16,9 proc. - UTK
16/06/20 16:12  brak uprawnień Grupa PKP Cargo rozbuduje terminal w Małaszewiczach za ponad 30,6 mln zł netto
08/06/20 15:15  brak uprawnień PKP Cargo planuje uruchomienie stałego połączenia z Chinami, chce wozić kontenery z polską żywnością