info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.29, godz. 15:01
kontakt
PKPCARGO

Komunikaty

26/11/20 09:30  brak uprawnień W okresie I-III kw. masa przewozów intermodalnych wzrosła o 18 proc. rdr do 17 mln ton - UTK
20/11/20 13:49  brak uprawnień Santander BM podwyższył rekomendację PKP Cargo do "kupuj", cenę docelową do 14,2 zł
12:48  brak uprawnień PKP Cargo nie planuje obecnie korzystać z tarczy antykryzysowej
08:25  brak uprawnień PKP Cargo miało 15,6 mln zł zysku netto w III kw. '20
06:04 PKP CARGO S.A.: PKP CARGO S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18/11/20 15:35 PKP CARGO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKP CARGO S.A. w dniu 16 listopada 2020 r.
17/11/20 12:33  brak uprawnień PKP Cargo może nie osiągnąć w '20 celu inwestycji na poziomie 0,85 EBITDA, ale aktualny na '21(wywiad)
16/11/20 16:38 PKP CARGO S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. oraz treść projektów uchwał poddanych pod głosowanie, a które nie zostały podjęte
08:07  brak uprawnień Erste obniżył rekomendację dla PKP Cargo do "trzymaj"
10/11/20 08:25  brak uprawnień Średni czas opóźnień pociągów towarowych w III kw. wyniósł 588 minut - UTK
05/11/20 14:08  brak uprawnień PKP Cargo szacuje, że po trzech kw. ma 433,6 mln zł EBITDA (opis)
13:51  brak uprawnień PKP Cargo szacuje 433,6 mln zł EBITDA po trzech kwartałach '20
13:45 PKP CARGO S.A.: Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy PKP CARGO za 9 miesięcy 2020 r.
04/11/20 15:01 PKP CARGO S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał na NWZ PKP CARGO S.A. zwołane na dzień 16 listopada 2020 roku
03/11/20 12:06  brak uprawnień PKP Cargo Connect podpisało z Krajową Spółką Cukrową 10-letni kontrakt na przewóz cukru