info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.18, godz. 03:20
kontakt
PKO

Komunikaty

15/01/21 16:09 PKOBP (PKO BP SA): Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące wypłaty dywidendy
04/01/21 14:25  brak uprawnień Decyzja ws. Idea Banku zwiększa stabilność sektora, PKO BP nie jest zainteresowany przejmowaniem banków w Polsce - Jagiełło (wywiad)
30/12/20 17:27 PKOBP (PKO BP SA): Powiadomienie o nabyciu akcji PKO Banku Polskiego S.A. dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Banku
21/12/20 22:06  brak uprawnień Bank Pocztowy docelowo planuje ROE powyżej 6,5 proc. i 40 mln zł zysku netto w 2024 r.
20:50 PKOBP (PKO BP SA): Rejestracja zmian Statutu PKO Banku Polskiego S.A.
08:55  brak uprawnień BDM podniósł rekomendacje i ceny docelowe dla 8 banków
17/12/20 16:44 PKOBP (PKO BP SA): Daty przekazywania przez PKO Bank Polski S.A. raportów okresowych w 2021 r.
13:08  brak uprawnień KNF obniża dodatkowy bufor kapitałowy PKO BP na kredyty walutowe do 0,24 pkt. proc.
12:54 PKOBP (PKO BP SA): Decyzja KNF w sprawie zalecenia PKO Bankowi Polskiemu S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej
08:01  brak uprawnień Citi obniżył rekomendację dla PKO BP, Pekao i Santander BP do "neutralnie"
30/11/20 20:50  brak uprawnień KNF obniża PKO BP wymóg związany z kredytami walutowymi do 0,27 pkt. proc.
20:18 PKOBP (PKO BP SA): Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia PKO Bankowi Polskiemu S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych
25/11/20 17:15  brak uprawnień BM mBanku podniosło rekomendację dla PKO BP, obniżyło dla ING, B.Millennium i B. Handlowego
12/11/20 14:48 PKOBP (PKO BP SA): Rejestracja zmian Statutu PKO Banku Polskiego S.A.
04/11/20 12:56  brak uprawnień PKO BP spodziewa się, że wynik odsetkowy w kolejnych kw. będzie na poziomie z III kw. lub wyższy (opis)