info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.24, godz. 13:35
kontakt
PIXELCROW

Komunikaty

15/04/24 19:19  brak uprawnień SECOND CHAMBER SA (3/2024) Zakres przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
18/03/24 21:38  brak uprawnień SECOND CHAMBER SA (2/2024) Raport roczny za 2023 rok
10/01/24 18:05  brak uprawnień SECOND CHAMBER SA (1/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
13/11/23 20:55  brak uprawnień SECOND CHAMBER SA (27/2023) Jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2023 r.
20:47 Pixel Crow Games S.A.: Niedojście do skutku emisji akcji serii J
04/10/23 10:09 Pixel Crow Games S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Second Chamber S.A. otrzymana na podstawie art. 19 MAR
13/09/23 14:22  brak uprawnień PIXEL CROW GAMES SA (26/2023) Rejestracja zmian Statutu
13/08/23 22:10  brak uprawnień PIXEL CROW GAMES SA (25/2023) Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2023 r.
03/08/23 23:32 Pixel Crow Games S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
23:00  brak uprawnień PIXEL CROW GAMES SA (24/2023) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 03 sierpnia 2023 roku
07/07/23 17:09 Pixel Crow Games S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 3 sierpnia 2023 roku
17:02  brak uprawnień PIXEL CROW GAMES SA (23/2023) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 3 sierpnia 2023 roku
22/06/23 18:07 Pixel Crow Games S.A.: Ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji serii J
30/05/23 19:36 Pixel Crow Games S.A.: Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 87 Ustawy o ofercie publicznej o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów objętych porozumieniem akcjonariuszy
24/05/23 19:07 Pixel Crow Games S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 24 maja 2023 roku