info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.09.29, godz. 19:13
kontakt
PIXELCROW

Komunikaty

13/09/23 14:22  brak uprawnień PIXEL CROW GAMES SA (26/2023) Rejestracja zmian Statutu
13/08/23 22:10  brak uprawnień PIXEL CROW GAMES SA (25/2023) Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2023 r.
03/08/23 23:32 Pixel Crow Games S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
23:00  brak uprawnień PIXEL CROW GAMES SA (24/2023) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 03 sierpnia 2023 roku
07/07/23 17:09 Pixel Crow Games S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 3 sierpnia 2023 roku
17:02  brak uprawnień PIXEL CROW GAMES SA (23/2023) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 3 sierpnia 2023 roku
22/06/23 18:07 Pixel Crow Games S.A.: Ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji serii J
30/05/23 19:36 Pixel Crow Games S.A.: Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 87 Ustawy o ofercie publicznej o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów objętych porozumieniem akcjonariuszy
24/05/23 19:07 Pixel Crow Games S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 24 maja 2023 roku
18:47  brak uprawnień PIXEL CROW GAMES SA (22/2023) Powołanie członków Rady Nadzorczej Emitenta przez Walne Zgromadzenie
18:29  brak uprawnień PIXEL CROW GAMES SA (21/2023) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 24 maja 2023 roku
23/05/23 22:59  brak uprawnień PIXEL CROW GAMES SA (20/2023) Informacja o złożeniu rezygnacji przez czterech członków Rady Nadzorczej Emitenta
13/05/23 20:06  brak uprawnień PIXEL CROW GAMES SA (19/2023) Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2023 r.
09/05/23 08:28 Pixel Crow Games S.A.: Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego inwestycji w Pixel Crow Games S.A
08/05/23 17:58 Pixel Crow Games S.A.: Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 87 Ustawy o ofercie publicznej o zawarciu porozumienia akcjonariuszy