info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.22, godz. 15:22
kontakt
PHN

Komunikaty

15/07/24 17:53  brak uprawnień Rada nadzorcza PHN rekomenduje WZ odmowę udzielenia absolutorium byłym członkom zarządu
17:46 PHN S.A.: Rekomendacje Rady Nadzorczej dotyczące spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
09/07/24 15:00  brak uprawnień PHN przygotowuje ofertę mieszkań na wynajem i intensyfikuje sprzedaż nieruchomości
27/06/24 18:23 PHN S.A.: Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie do momentu ogłoszenia przerwy w obradach
17/06/24 12:42 PHN S.A.: Rezygnacja osoby nadzorującej
13/06/24 17:17 PHN S.A.: Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki przez akcjonariusza
29/05/24 17:16 PHN S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał
23/05/24 18:04  brak uprawnień Strata netto grupy PHN w I kw. 2024 r. wyniosła 27,1 mln zł
17:16 PHN S.A.: PHN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17/05/24 17:17 PHN S.A.: Powołanie Członka Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi
30/04/24 17:57  brak uprawnień Grupa PHN miała w 2023 roku 167 mln zł straty netto
17:28 PHN S.A.: PHN S.A.
17:24 PHN S.A.: PHN S.A.
24/04/24 17:17 PHN S.A.: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 r.
17:15 PHN S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Spółki