info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.08, godz. 23:28
kontakt
PGSSOFT

Komunikaty

07/12/21 09:15 PGS SOFTWARE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ "PGS Software" S.A. w dniu 6 grudnia 2021 r.
09:04 PGS SOFTWARE S.A.: Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 6 grudnia 2021 r. i wyniki głosowań
29/11/21 19:29 PGS SOFTWARE S.A.: PGS SOFTWARE S.A. formularz raportu kwartalnego
19/11/21 19:50 PGS SOFTWARE S.A.: Złożenie wniosku o wycofanie akcji "PGS Software" S.A. z obrotu na rynku regulowanym GPW
15/11/21 16:42 PGS SOFTWARE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ "PGS Software" S.A. w dniu 15 listopada 2021 r.
16:31  brak uprawnień NWZ PGS Software zdecydowało o wycofaniu akcji z GPW
16:21 PGS SOFTWARE S.A.: Treść uchwał podjętych przez NWZ "PGS Software" S.A. w dniu 15 listopada 2021 r. i wyniki głosowań
03/11/21 17:21 PGS SOFTWARE S.A.: Informacja uzyskana w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 oraz art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej
26/10/21 09:20  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki PGS SOFTWARE S.A.
08:17  brak uprawnień Xebia Consultancy Services ogłasza przymusowy wykup akcji PGS Software
07:56  brak uprawnień Informacja o zamiarze nabycia akcji "PGS SOFTWARE" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu w DRODZE PRZYMUSOWEGO WYKUPU
13/10/21 15:37 PGS SOFTWARE S.A.: Informacja uzyskana w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art.87 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
11/10/21 07:41 PGS SOFTWARE S.A.: Wstępna informacja o przychodach osiągniętych w III kwartale 2021 roku
07/10/21 18:36  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - PGSSOFT
18:29  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - PGSSOFT