info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.20, godz. 02:07
kontakt
PEPEES

Komunikaty

05/04/24 08:16 PEPEES: Informacja w sprawie przeznaczenia zysku netto wypracowanego w 2023 roku
06:44 PEPEES: PEPEES
06:41 PEPEES: PEPEES
26/03/24 PEPEES: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2023 rok
17/01/24 10:27 PEPEES: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku
24/11/23 06:53 PEPEES: PEPEES formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15/11/23 10:20 PEPEES: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 3 kwartały 2023 roku
22/09/23 06:54 PEPEES: PEPEES formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
06/07/23 14:33 PEPEES: Zawarcie z PKO BP aneksu do umowy kredytowej
14:24 PEPEES: Zawarcie z Santander Bank Polska S.A. aneksu do umowy kredytowej
26/05/23 11:55 PEPEES: Akcjonariusze wykonujący powyżej 5% głosów na ZWZ 25 maja 2023 r.
11:49  brak uprawnień PEPEES SA (1/2023) Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
11:44 PEPEES: Uchwały ZWZ 25 maja 2023 r.
25/05/23 15:13  brak uprawnień Pepees wypłaci 0,1 zł dywidendy na akcję za '22
15:07 PEPEES: Informacja o dywidendzie