info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.06.01, godz. 22:06
kontakt
PEP

Komunikaty

01/06/23 18:12  brak uprawnień CI Games zastąpi Polenergię w mWIG40 po sesji 16 czerwca 2023 roku
24/05/23 19:41  brak uprawnień Polenergia miała w I kw. 201,3 mln zł skorygowanej EBITDA, zgodnie z szacunkami
19:13 POLENERGIA: POLENERGIA formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
19/05/23 17:22  brak uprawnień Polenergia miała w I kw. 201,3 mln zł skorygowanej EBITDA - szacunki
17:07 POLENERGIA: WSTĘPNE WYBRANE SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA TRZY MIESIĄCE 2023 ROKU
15:21 POLENERGIA: KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 20/2023
18/05/23 17:40 POLENERGIA: ZAWARCIE UMOWY KREDYTÓW DLA PROJEKTU FARMY FOTOWOLTAICZNEJ STRZELINO
16/05/23 19:48 POLENERGIA: ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STANU POSIADANIA
17:02 POLENERGIA: POZOSTAWIENIE POZWU WZAJEMNEGO POLSKA ENERGIA - PIERWSZA KOMPANIA HANDLOWA SP. Z O.O. BEZ NADAWANIA DALSZEGO BIEGU
15/05/23 14:26 POLENERGIA: WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POLENERGIA S.A. W DNIU 8 MAJA 2023 R.
08/05/23 14:51  brak uprawnień Zysk Polenergii za '22 zostanie przeniesiony na kapitał rezerwowy, który może trafić na dywidendę
14:39 POLENERGIA: UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE POLENERGIA S.A.
11:09 POLENERGIA: ODPOWIEDZI NA PYTANIA AKCJONARIUSZA ZŁOŻONE W ZWIĄZKU ZE ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIEM POLENERGIA S.A. ZWOŁANYM NA 8 MAJA 2023 R.
20/04/23 23:26 POLENERGIA: KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 14/2023
19:25  brak uprawnień Polenergia i Equinor mają umowy rezerwacyjne z dostawcą monopali dla MFW Bałtyk II i III