info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.26, godz. 17:02
kontakt
PEP

Komunikaty

06/10/20 17:54 POLENERGIA: ZAWARCIE UMOWY DOSTAWY TURBIN ORAZ UMOWY SERWISOWEJ DLA PROJEKTU FARMY WIATROWEJ KOSTOMŁOTY
30/09/20 19:45 POLENERGIA: ZAWARCIE ANEKSU NR 7 DO UMOWY O WIELOCELOWY LIMIT KREDYTOWY
14:48  brak uprawnień Polenergia ma umowę kredytową na 125 mln zł na budowę farmy wiatrowej Kostomłoty
14:40 POLENERGIA: ZAWARCIE UMOWY KREDYTÓW DLA PROJEKTU FARMY WIATROWEJ KOSTOMŁOTY
08/09/20 18:33 POLENERGIA: POWÓDZTWO O USTALENIE BEZSKUTECZNOŚCI OŚWIADCZEŃ O WYPOWIEDZENIU UMÓW - WYROK UZUPEŁNIAJĄCY SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU
01/09/20 11:23 POLENERGIA: REZYGNACJA Z PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ POLENERGIA S.A.
12/08/20 18:41 POLENERGIA: POLENERGIA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
29/07/20 20:02 POLENERGIA: ZAWARCIE UMOWY ZMIENIAJĄCEJ I UJEDNOLICAJĄCEJ UMOWĘ KREDYTU DLA PROJEKTU FARMY WIATROWEJ SZYMANKOWO
20/07/20 13:06  brak uprawnień Ipopema rekomenduje "kupuj" polskie spółki energetyczne
11/07/20 00:33  brak uprawnień Polenergia ma umowę kredytową na 480 mln zł na budowę farmy wiatrowej Dębsk (opis)
00:12  brak uprawnień Polenergia ma umowę kredytową na 480 mln zł na budowę farmy wiatrowej Dębsk
00:05 POLENERGIA: ZAWARCIE UMOWY KREDYTÓW DLA PROJEKTU FARMY WIATROWEJ DĘBSK
02/07/20 16:23  brak uprawnień Inwestorzy offshore liczą na szybkie uchwalenie ustawy, rozmawiają z dostawcami
29/06/20 18:35  brak uprawnień Polenergia ma list intencyjny z Siemensem o współpracy przy gazowej kogeneracji i wodorze
18:28 POLENERGIA: Zawarcie listu intencyjnego o potencjalnej współpracy w zakresie rozwoju gazowych projektów kogeneracyjnych oraz technologii wodorowych