info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.31, godz. 19:32
kontakt
PEMANAGE

Komunikaty

29/01/20 11:08 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
12/11/19 22:49 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
30/09/19 16:06 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Zbycie przez emitenta własnych papierów wartościowych
16:04 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta
10/09/19 13:04 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Określenie celu nabycia akcji własnych Spółki
05/09/19 23:34  brak uprawnień Zysk grupy PEM wzrósł w II kw. o 63 proc. rdr do 2,9 mln zł
22:29 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
21/08/19 15:28 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku
31/07/19 15:27 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta
03/07/19 18:52 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Informacja na temat udostępnienia dokumentów powiązanych lub stowarzyszonych ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. w ramach współpracy z Prokuraturą Okręgową w Warszawie
01/07/19 14:59 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Private Equity Managers S.A.
28/06/19 20:22 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Zgłoszenie sprzeciwów do uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
20:21 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Informacja o uchwałach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
11/06/19 16:35 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
31/05/19 16:14 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.