info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.18, godz. 01:53
kontakt
PEMANAGE

Komunikaty

31/07/19 15:27 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta
03/07/19 18:52 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Informacja na temat udostępnienia dokumentów powiązanych lub stowarzyszonych ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. w ramach współpracy z Prokuraturą Okręgową w Warszawie
01/07/19 14:59 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Private Equity Managers S.A.
28/06/19 20:22 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Zgłoszenie sprzeciwów do uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
20:21 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Informacja o uchwałach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
11/06/19 16:35 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
31/05/19 16:14 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
10/05/19 17:52 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18/04/19 10:24  brak uprawnień MCI Capital i PEM skupią się w '19 na akumulowaniu środków na spłatę obligacji i nowe inwestycje
17/04/19 23:57 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
23:50 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. formularz raportu rocznego
30/01/19 12:14 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
03/01/19 16:24 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
01/01/19 19:41 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Zakończenie Programu Skupu Akcji Własnych Spółki
28/11/18 21:54 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta