info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.21, godz. 13:48
kontakt
PEMANAGE

Komunikaty

21/01/21 12:05  brak uprawnień Informacja o nieziszczeniu się warunku określonego w wezwaniu na sprzedaż akcji PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. oraz podjęciu decyzji o nabywaniu akcji
20/01/21 23:40 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta
18/01/21 21:47 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Private Equity Managers S.A.
21:06 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Informacja o uchwałach podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A.
17:57 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Zmiana parytetu wymiany akcji w związku z planowanym połączeniem spółek MCI Capital ASI S.A. i Private Equity Managers S.A.
17:41  brak uprawnień Cena w wezwaniu na 100 proc. PEM podniesiona do 17,65 zł z 15 zł za akcję
17:32  brak uprawnień Iformacja o zmianie ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.
17:12 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Private Equity Managers S.A.
16:30 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. oraz treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A.
15:57  brak uprawnień Kolejna przerwa w obradach walnego zgromadzenia PEM
13:16 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Private Equity Managers S.A.
12:48 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. oraz treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A.
10:36  brak uprawnień Walne zgromadzenie PEM przerwane, trwają rozmowy z akcjonariuszami mniejszościowymi
15/01/21 20:00 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Korekta informacji o treści uchwał podjętych oraz poddanych pod głosowanie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A.
14/01/21 21:45 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Private Equity Managers S.A.