info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.25, godz. 15:32
kontakt
PEKAO

Komunikaty

23/07/24 17:19 brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii SP2 spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
18/07/24 06:56 brak uprawnień Goldman Sachs obniżył rekomendację dla Pekao do "neutralnie", a dla PKO BP podwyższył do "kupuj"
17/07/24 14:01 brak uprawnień Fitch potwierdził rating Pekao SA na poziomie "BBB" z perspektywą stabilną
16/07/24 17:30 brak uprawnień Pekao zmniejszył szac. koszt wakacji kredytowych w I półr. do ok. 234 mln zł
17:20 BANK PEKAO S.A.: Zdarzenie wpływające na wynik finansowy Banku w II kwartale 2024 roku
12/07/24 18:18 brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii SP1 spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
11/07/24 17:57 brak uprawnień Pekao wyemituje obligacje o łącznej wartości nominalnej do 600 mln zł
17:47 BANK PEKAO S.A.: Uchwała Zarządu Banku w sprawie emisji obligacji SP serii SP2
09/07/24 19:41 brak uprawnień RN Banku Pekao powołała Cezarego Stypułkowskiego na prezesa od 5 X
19:05 BANK PEKAO S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Banku i Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A.
05/07/24 14:59 brak uprawnień Pekao BH obniżył szacunek partycypacji w programie wakacjach kredytowych do ok. 13 proc.
10:21 brak uprawnień Pekao Leasing ma umowę kredytową z CEB na 250 mln euro
19/06/24 11:47 brak uprawnień KNF nakazała przeniesienie instrumentów fin., środków pieniężnych i aktywów z Prosper Capital DM do BM Pekao
18/06/24 15:16 brak uprawnień Pekao chce wyemitować obligacje o łącznej wartości nominalnej do 500 mln zł
15:05 BANK PEKAO S.A.: Uchwała Zarządu Banku w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji SP serii SP1 oraz zgody na emisję obligacji kwalifikowalnych pod MREL